Samfunnet er i ferd med å bli mer traumebevisst. Det kan medføre en risiko for sensur, men også muligheter for åpenhet. Hvordan kan vi best håndtere det?

Ingeborg Sennesets kritiske blikk har landet på innholdsadvarsler (Aftenposten, Magasinet, for abonnenter 13.10.18)....

21.10.2018

Jeg blir av og til hyret inn som privat sakkyndig vitne til rettslige forhandlinger, der barns eller voksnes psykiske tilstand har blitt vurdert av barnevern, rettsoppnevnt sakkyndig psykolog eller av annet helsepersonell. Jeg vektlegger ydmykhet, og trekker ikke basta...

10.10.2018

En markering med egen verdensdag for psykisk helse står, fordi vi allerede drukner i markeringer av mer eller mindre betydnings-fulle tema, i fare for å bli forbigått i stillhet og ubemerket av mange, og deler slik sett skjebne med Internasjonal dag for by- og bosettin...

10.10.2018

Det å stå fram og fortelle om egne erfaringer med psykiske vansker krever mot. Smak litt på det: Blottlegge sine egne sårbarheter og vonde selverkjennelser, beskrive sine mest skamfulle og desperate øyeblikk, og fortelle om dyp tristhet, lammende frykt, alvorlige krenk...

10.10.2018

Nytt nettsted som bruker psykologkompetanse til å styrke og bygge psykisk helse i befolkningen

13.08.2018

Å gjøre en bevisst innsats med egne tanker og følelser er sunt for alle, ikke bare for de med en diagnose. Dessverre er det meste av den beste informasjonen forbeholdt gruppen med konkrete symptomer nok til å utløse mistanke om en eller annen mulig kategori av psykiske...

13.08.2018

Jeg ser ingen grunn til at man må befinne seg blant de 25-30% med størst behov før man skal få tilgang til kunnskapsbaserte og terapeutiske virkemidler. Det skal være mulig å få hjelp til å identifisere sine egne ineffektive mestringsstrategier før man blir så deppa el...

13.08.2018

Du skal ikke behøve å være definert som pasient, bruker, klient eller helsetjenestekunde for å kunne motta nyttig informasjon om psykisk helse. 70-75% av befolkningen befinner seg til enhver tid utenfor disse gruppene, altså uten rett til psykisk helsehjelp fra spesial...

Please reload

Siste innlegg

Please reload

Arkiv

Please reload

Tags

+47 92615561

©2018 by PSYKOLOGISK TANKEVERKSTED. Proudly created with Wix.com