top of page

Psykisk helse i ferien

De tre korte tekstene under gir beskrivelser av ulike aspekter ved å ivareta den psykiske helsa, også i ferien.

Nyt ferien der du er, når du er der!

Oppmerksomheten vår preger opplevelsene og følelsene våre, uansett hvor vi er og hva vi gjør. Om vi aktivt leter etter ting å glede oss over, tar vi innover oss og legger merke til det gode som skjer på en helt annen måte enn om vi bekymrer oss og har med oss en negativ innstilling til ting. Den gode nyheten er at oppmerksomheten kan trenes opp. Vi kan skru av autopiloten, som ofte tar oss til steder vi ikke egentlig ønsker å være. Enten du er hjemme i ferien, på en campingplass på Vestlandet eller på et cruiseskipsdekk i Karibien, er tilstedeværelse i øyeblikket å foretrekke fremfor det å befinne seg i en bekymringstilstand eller angre på valg man har tatt. Det å bruke sansene aktivt og bevisst, til å virkelig ta innover seg inntrykk fra omgivelsene gir oftere en opplevelse av mening, enn det å forsøke å fange dem opp på et mobilkamera for deling på sosiale medier. Antall likes og positive reaksjoner har blitt autopilot for mange, mens nytelse ofte er en bevisst og aktiv handling som mange ikke tenker så mye på. Det å velge hvilke tanker man ønsker å følge er en trenbar ferdighet, fordi hjernen fungerer som en muskel: De forbindelsene vi bruker mye blir sterkere, mens de vi bruker lite blir svakere. Å øve seg på å være mer bevisst sine egne tanker (metakognisjon) og velge bort de som er uhensiktsmessige er også et grunnprinsipp i mange psykologiske behandlingsmodeller, som f.eks. «Meta-kognitiv terapi». Uansett hvor du tilbringer ferien, kan metakognisjon og oppmerksomhetstrening være en ikke altfor hard øvelse som gjør ferien til et enda mer meningsfullt avbrekk fra hverdagen.

De gode opplevelsene er på en måte aldri lenger unna enn det vi bestemmer oss for.

Tilstedeværelse i øyeblikket

Tilstedeværelse i øyeblikket

Psykiske vansker tar ikke ferie

Mens noen drar på fantastiske turer til eksotiske steder, og deler opplevelsene sine med omverdenen gjennom både bilder og videoer på instagram og snapchat, er det også noen som blir sittende hjemme, uten de samme mulighetene. Noen er ensomme, og ensomheten forsvinner ikke selv om det er ferie. Den blir snarere forsterket. Noen har ikke råd eller kapasitet til en flott utenlandsferie, og befinner seg kanskje på en campingplass et eller annet sted ikke så langt fra hjemmet. Campingtur kan være fint, det, men om det er av nødvendighet heller enn av eget ønske, gir det gjerne flere negative assosiasjoner enn positive. Når man ser den nærmest uuttømmelige floraen av skrytebilder i sosiale medier, kan det være lett å få en følelse av å ikke ha det godt nok. Av å ikke VÆRE god nok. Hvis man er litt sårbar og har vært litt nedstemt i utgangspunktet, kan ferietiden fort bli en belastning som tapper krefter istedenfor den oppladingen og avkoblingen den er ment å være. Da er det viktig å huske på at det som presenteres på sosiale medier er glansbilder, og ikke virkeligheten. Alle har sitt å streve med, selv om det kanskje ikke ser sånn ut. Ikke lytt til den stemmen inni deg som sier at du er annerledes eller ikke god nok. Du ER god nok, uansett hvor du er og hva du gjør. Det kan bare være litt vanskeligere å se det når det regner på campingplassen på Vestlandet enn når du soler deg på et cruiseskipsdekk i Karibien.

Et feriebilde kan lyve mer enn tusen ord

Bilder fremstiller det den som presenterer dem ønsker å fremstille, og det er ofte vanskeligere å se bak fasaden fordi visuelle fremstillinger appellerer til følelser på en helt annen måte enn ord. Når du leser dette må du anstrenge deg, i det minste litegrann, for å fullt og helt forstå innholdet og meningen i teksten. Når du ser et bilde av en glad person på stranda med en drink i hånda, er det nærliggende å anta at vedkommende nyter livet og har en vel fortjent ferietur, enten bildet er fra en campingplass på Vestlandet eller fra et cruiseskipsdekk i Karibien. Et bilde er et visuelt inntrykk som bearbeides mer direkte av følelsesprosesserende deler av hjernen enn en tekst, som også må bearbeides av den rasjonelle, analyserende delen av hjernen.

Derfor er det også så altfor lett å bli overrasket av den tragiske nyheten om at personen du har sett bilder av, så livsglad og fornøyd med tilstedeværelsen i verden, slik det ble presentert for deg på bildene i sosiale medier, nettopp har tatt livet sitt.

Delta i en kort spørreundersøkelse:

Gi din tilbakemelding om hvilken av de ovenstående tekstene du synes er best og mest nyttig ved å delta i en svært kort spørreundersøkelse ved å klikke her

Følg oss på sosiale medier:

bottom of page