top of page

Tjenester

Psykisk helse og personlig utvikling

Trenger du noen å snakke med? En som tar deg på alvor og gir konstruktive råd og forslag til endring? Ønsker du hjelp uten å måtte gå den lange veien via fastlege, henvisning, utredning, diagnose og eventuelt behandling? Hos Tankeverksted får du tilgang til kunnskapen til en psykolog gjennom samtale og dialog, istedenfor gjennom rettighetsvurdering og standardiserte virkemidler.

Psykiske plager som depresjon, angst, tvang, traumer, tankekjør, tunge følelser, utbrenthet, lav selvfølelse, stress, rusbruk m.m. er ikke ensbetydende med sykdom. Det er ofte snakk om mestringsmekanismer og reaksjoner på ulike former for belastninger. Det vi regner som behandling dreier seg først og fremst om hjelp til å utvikle godt fungerende mentale strategier for å håndtere krevende utfordringer. Selv om jeg har gitt avkall på autorisasjonen som helsepersonell, formidler jeg kunnskap basert på psykologisk og nevrovitenskapelig grunnlag, med samme formål: å utvikle gode, sunne strategier. Du skal kunne ha like høye eller høyere forventninger til denne type konsultasjon enn til tradisjonell diagnostikk og psykoterapi.

Priser konsultasjon:

Enkelttime (60 min): kr. 1.250,- inkl. mva.

Dobbeltime (120 min): kr. 2.375,- inkl. mva.

Digitale konsultasjoner og parsamtaler tilbys også til samme pris.

Kontaktopplysninger:

Kontor- og besøksadresse: Fjordgata 1, 7010 Trondheim

tlf.: 92 61 55 61

epost: tankeverksted@gmail.com

(Postadresse: Per Sivles veg 7G, 7071 Trondheim)
 

Erik Rudi er tidligere psykologspesialist som frivillig har gitt avkall på autorisasjonen i protest mot styringen av helsevesenet. Godt fungerende, vitenskapelig basert alternativ til psykolog. Ingen ventetid. Ingen vurdering av om du har rett til helsehjelp.

Her tilbys rådgivningssamtale med en kompetent og erfaren rådgiver. Det er bare ikke helsehjelp, det er konstruktiv dialog.

Menneskesinnets fungering er et komplekst kombinasjonsprodukt av genetikk, biokjemi og individuelt erfaringsgrunnlag. Hos Tankeverksted anses psykisk helse som resultatet av medfødte egenskaper i kombinasjon med erfaringer i levd liv. Dette skaper unike historier, som ikke kan sammenfattes i en diagnostisk kategori. Psykiske vansker oppstår i rommet mellom individ og omgivelser, og er et resultat av en eller flere uhåndterlige belastninger. Hjelpen består hovedsakelig i å finne ressurser til hensiktsmessig håndtering av situasjonen. Dette er ikke forskjellig fra den behandlingen som gis i psykisk helsevern, men hos Tankeverksted vektlegges det at ressurser og tilgjengelige strategier nødvendigvis er svært individuelt. Derfor ser vi hjelp med psykiske utfordringer som en filosofisk refleksjon der utforskingen av begrensninger og muligheter skjer i dialog mellom likeverdige mennesker. Kunnskapen til en samtalepartner kan ikke overstyre behovene til den andre. Her møter du først og fremst forståelse og en genuin nysgjerrighet og ønske om å bistå konstruktivt.

Her tilbys rådgivningssamtaler rundt psykisk helse-tematikk, og det er grunn til å ha høyere forventninger til utbytte av samtaler her enn i tradisjonell psykisk helse-behandling.

Ta kontakt i kontaktskjema nederst til høyre, send e-post til tankeverksted@gmail.com, eller ring eller send sms til Erik Rudi på 92 61 55 61, så finner vi sammen ut av hva jeg kan tilby deg.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page