13.08.2018

Å gjøre en bevisst innsats med egne tanker og følelser er sunt for alle, ikke bare for de med en diagnose. Dessverre er det meste av den beste informasjonen forbeholdt gruppen med konkrete symptomer nok til å utløse mistanke om en eller annen mulig kategori av psykiske...

13.08.2018

Jeg ser ingen grunn til at man må befinne seg blant de 25-30% med størst behov før man skal få tilgang til kunnskapsbaserte og terapeutiske virkemidler. Det skal være mulig å få hjelp til å identifisere sine egne ineffektive mestringsstrategier før man blir så deppa el...

13.08.2018

Du skal ikke behøve å være definert som pasient, bruker, klient eller helsetjenestekunde for å kunne motta nyttig informasjon om psykisk helse. 70-75% av befolkningen befinner seg til enhver tid utenfor disse gruppene, altså uten rett til psykisk helsehjelp fra spesial...

Please reload

Siste innlegg

Please reload

Arkiv

Please reload

Tags

+47 92615561

©2018 by PSYKOLOGISK TANKEVERKSTED. Proudly created with Wix.com