top of page

Harvardstudien - 79 år med lykkeforskning

Hva er det som skaper et godt liv? Hva er det som fører til at vi har god fysisk og psykisk helse, og lever lenge? Hva gjør oss glade og lykkelige gjennom livet? Tenk om noen hadde samlet inn en sånn type informasjon til noen mennesker, slik at vi kunne studert dem fra tenårene til sen alderdom? Det er akkurat dette noen forskere på universitetet ved Harvard, USA har gjort.

Lykke gjennom livet

Hva holder oss lykkelige gjennom livet?

Denne studien, the Study of Adult Development, begynte i 1939. Forskerne var interessert i å se på hvilke psykososiale variabler og biologiske prosesser tidlig i livet som kunne forutsi god helse og livskvalitet senere i livet. 268 unge menn som studerte ved Harvard ble rekruttert i løpet av 1939-1944. I tillegg ble 456 ungdommer og unge menn som vokste opp i de mest fattige strøkene i Boston fra 1940-1945 inkludert i studien. Deltakerne vokste opp og ble rørleggere, doktorer, og en ble faktisk president i USA. Av de tidligere 724 unge mennene lever fortsatt seksti av dem, de fleste er over 90 år, og de er fortsatt med i studien.

Forskerne undersøkte deltakerne grundig annethvert år. De stilte spørsmål om fysisk og psykisk helse, karriere, vennskap og samliv, gjennom å intervjue og filme deltakerne, ektefeller og ungene deres. Gjennomgang av legejournal, medisinske undersøkelser, blodprøver og hjerneskanning ble også gjennomført. Tanken var å innhente så mye informasjon som mulig om disse mennene for å se hvilke faktorer som var viktigst for å leve et godt liv.

Hva var det forskerne fant? Hva var det som predikerte lykke og god helse? Var det kolesterolnivået i 50-årene som var avgjørende for hvordan livet til deltakerne var i 80-årene? Nei. Det som var mest viktig i 50-årene, den aller viktigste faktoren for et godt liv i 80-årene, var gode og nære relasjoner. Kvaliteten på de nære relasjonene førte til at deltakerne hadde bedre helse og var mer fornøyd med livene sine. De som var mest fornøyd med livet sitt i 50 -årene, var mer glade, hadde bedre fysisk og psykisk helse, levde lengre og hadde bedre hjernefunksjoner i 80- årene. De som var mer isolerte, eller hadde dårlig forhold til sin partner, var mindre glade, hadde dårligere helse både fysisk og psykisk, dårligere hjernefunksjoner og levde kortere liv. Faktisk så viste det seg at det å være ensom hadde like stor negativ innvirkning på livslengden som både tobakk og alkoholisme (ca 10 år). Det som gjorde mennene lykkelige og gav dem et godt liv var nære og gode menneskelige relasjoner.

Du trenger ikke kjæreste, men du trenger noen

Det som var avgjørende for deltakerne i disse studiene var ikke hvor mange relasjoner de hadde, eller om de var i et kjærlighetsforhold eller ei, det var kvaliteten på relasjonen som var viktigst. Om det var en romantisk partner, familie eller venn spilte ingen rolle. Du trenger ikke en kjæreste for å bli lykkelig, men du trenger noen. Kanskje er det en venn, kanskje er det mamma eller pappa, eller en nabo. Det viktigste er å ha noen du kan stole på, som du er trygg på, og som du vet er der når du virkelig trenger det.

Det å være sammen med andre mennesker gir oss glede. Men den nære, gode og trygge relasjonen er det som har størst betydning for helsa vår, og hvordan vi eldes -både fysisk og psykisk. Relasjoner er ofte kompliserte, og uenigheter og krangler oppstår med jevne mellomrom. Men så lenge den trygge relasjonen ligger til grunn, at man vet man kan stole på den andre når det røyner på, da kan det godt storme litt innimellom. Det er den grunnleggende tilliten og tryggheten som er det viktige.

Hva så med dine relasjoner? Hvem er din eller dine nærmeste? Har du en partner eller venn du stoler på? Husk at det er kvaliteten på forholdet som er avgjørende. Å være i et forhold som ikke er bra for deg kan ha store negative konsekvenser for både fysisk og psykisk helse, det samme kan gamle familiekrangler.

I perioder kan familie og venner gli fra hverandre, og det er helt naturlig i ulike faser i livet. Det går an å finne tilbake til hverandre igjen ved senere anledninger. De menneskene som betyr mest for deg, som du stoler på, og føler deg trygg sammen med er de viktigste.

Det er flere spørsmål du kan stille deg selv for å tenke over hvem som er viktigst i livet ditt:

  • Hvem er det du stoler på?

  • Hvem kan du slappe av og være deg selv sammen med?

  • Hvem gir deg mest glede?

  • Hvem gleder du deg mest til å treffe?

  • Er det noen du kunne tenke deg å være mer sammen med?

  • Er det noen du kunne tenke deg å være mindre sammen med?

  • Hvordan kan du sette av mer tid til de aller nærmeste?

Les flere innlegg om hvorfor relasjoner er så viktige for oss: Blomstring (1/6) - Sosial samhandling

Følg oss på sosiale medier:

bottom of page