top of page

Lykkelig i Lykkeland?

I år igjen, som så mange ganger før, kåret de forente nasjoner (FN) Norge som verdens beste land å bo i. Betyr dette at vi nordmenn er mest lykkelige og har et mer meningsfullt liv enn folk fra andre nasjoner? Nei, for hvis vi er på grunnlaget denne kåringen er basert på, er forventet levealder, utdanning og bruttonasjonalinntekt per innbygger de underliggende faktorene. Dette sier noe om at Norge er det beste landet å leve i materielt sett. Vi er blant de rikeste av alle land i verden, men gjør dette oss lykkelige? Er det de med størst hus, dyrest bil, eller dyre merkeklær som er lykkeligst? Er det de som er penest, eller de med flest likes på facebook? Nei, hverken rikdom eller berømmelse skaper meningsfulle og lykkelige liv. Så, hva gjør oss lykkelige? Hva er egentlig lykke?

Positive og negative følelser kan sameksistere

Lykke

Lykke kan beskrives som en dyp følelse av glede. Hva som gjør deg glad og lykkelig, og hva som gjør andre lykkelige kan være helt forskjellige ting. Det er ulike former for lykke, og den mest vanlige måten å tenke om lykke på er å dele opp i en kortsiktig- og en langsiktig lykke.

Tilfredshetslykken er den kortsiktige hverdagslykken. Den gir en følelse av tilfredshet, velvære og velbehag. Den får oss til å slappe av og nyte livet. Tilfredshetslykken handler om positive opplevelser der vi føler oss trygge og glade. Det kan være i selskap med gode venner eller familie, eller gjøre noe vil liker å holde på med. Tilfredshetslykken er også knyttet til regulering av kroppslige prosesser, som sult, tørst, og søvn. Den slår inn når våre biologiske behov blir tilfredsstilt, som å spise mat når man er sulten. Tilfredshetslykke handler også om å ha det bra med seg selv, ta vare på seg selv og vise selvomsorg. Den er med på å gi hverdagen mening, og å oppleve glede og lykke her og nå, i øyeblikket.

Noen eksempler på hva som kan gi deg hverdagslykker kan være: Dagens første kopp med kaffe, sitte ute i sola, leke med barna, besøke en god venn, lage og spise et godt måltid, se favorittprogrammet ditt på tv, eller gjøre noe du liker å holde på med.

Engasjementlykken er en mer langsiktig lykke. Den utløses i nye og spennende situasjoner der vi må investere tid og energi. Engasjement og interesse hjelper oss med å utvikle ferdigheter og talenter, samt å bruke vår kreativitet når vi står overfor utfordringer og problemer. Det krever oppmerksomhet og refleksjon, og handler om ting som er viktig for oss i et mer langsiktig perspektiv. Et eksempel på engasjementlykke er å endelig nå et mål man har satt seg og jobbet med lenge. Engasjementlykken er en dypere og mer langsiktig lykkefølelse enn tilfredshetslykken.

Eksempler på denne formen for lykke kan være følelsen av å bli ferdig med et prosjekt man har jobbet med, som oppussing, eksamen eller gjennom jobben, å reise til et nytt sted man har drømt om eller å lære seg et nytt språk.

Både tilfredshetslykken og engasjementlykken er nødvendige i livene våre. De utfyller hverandre. Begge er viktige for at vi skal bli lykkelige. Lykkefølelsen er både knyttet til øyeblikket og utvikling av evner, ferdigheter og sterke sider for å nå et mer langsiktig mål. Det å være lykkelig er med på å bygge opp evnen til å takle vonde og vanskelige opplevelser, og motstandskraften mot psykiske problemer og fysiske sykdommer. Mennesker som er lykkelige og fornøyd med livet gjør det bedre på skole og jobb, og utvikler bedre forhold til sine nærmeste.

Det å være lykkelig betyr ikke det samme som fravær av negative følelser eller opplevelser. Positive og negative følelser er ikke motsatser til hverandre, for eksempel kan man både le og gråte samtidig. Hvis man fjerner alle de negative følelsene betyr ikke det nødvendigvis at man blir blid og glad. Det er fullt mulig å være lykkelig selv om man har negative opplevelser; faktisk viser det seg at de som aksepterer både negative og positive følelser og opplevelser er mer balanserte og lykkelige. Vi trenger nemlig både de positive og de negative følelsene og opplevelsene, begge deler er med på å gi oss et rikere liv. De negative følelsene kan også forsterke de positive følelsene, for eksempel så er det naturlig å sette større pris på de gode opplevelsene etter å ha vært gjennom en vanskelig periode.

Ivareta både deg selv og andre

De lykkelige

Lykke kan være veldig individuelt. Det som gjør deg lykkelig trenger ikke å gjøre en annen lykkelig. Men noen mennesker er mer lykkelig enn andre. Hva har disse til felles? Hva kjennetegner de som er mest lykkelige?

  • De har gode relasjoner. Gode, trygge og nære relasjoner til andre mennesker er av stor betydning. Kvaliteten på relasjonen er viktigere enn antall relasjoner. Hva slags relasjon det er, en romantisk partner, familie eller venn, spiller heller ingen rolle. Krangler og misnøye i relasjoner kan skje, og skjer gjerne også, men det viktigste er å virkelig kunne stole på hverandre i tøffe perioder. Denne tryggheten er avgjørende for både lykke og god fysisk og psykisk helse.

  • De har tid til andre. Lykke henger sammen med å bruke tid og energi på venner, familie og parforhold. Både det å være raus, generøs og kunne gi, men også å ta imot er viktig. Både det å ta vare på andre og være sammen med andre er betydningsfullt. Samhørighet og selskap gir energi og glede.

  • De er sin egen bestevenn. Lykkelige mennesker tar vare på seg selv, er snille med seg selv og gir seg selv omsorg. De har god selvfølelse og evne til å vise takknemlighet. De er aktive, har god helse, er optimistiske og fornøyde med livet. De vet hva de trives med, hva som gjør dem glade, og hva de trenger for å ha det bra.

  • De drømmer. Livsmål, ambisjoner og drømmer for hvilken retning livet skal ta gir livet formål og en sterkere opplevelse av kontroll i eget liv. Valgene man tar blir også lettere når man vet hvor man vil. Lykkelige mennesker lærer å utvikle gode mestringsstrategier i livets motbakker, noe som gjør at de takler utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. De er også nysgjerrige, entusiastiske og interessert i å lære nye ting og utvikle seg. Lykkelige mennesker bygger livene sine rundt egne styrker og talenter.

  • Tilstedeværelse. Lykkelige mennesker er tilstede i livet og i hverdagens øyeblikk, heller enn å dvele over ting som har skjedd, eller grue seg for ting som skal skje. De klarer å overse bagateller, og fokuserer på det positive som skjer. De har også mer fokus på hva som er godt, enn hva som er best.

Dette er kjennetegn som vi finner igjen i større grad hos lykkelige mennesker. Det er ingen som har alle disse egenskapene, selv ikke de aller lykkeligste, men det hjelper dess flere man har av dem. Det er også fullt mulig å lære seg nye, eller styrke sine egenskaper for å bli mer lykkelig og få et bedre liv.

Er lykke et biprodukt av hvordan vi lever?

Det som kanskje er mest interessant om disse lykkelige menneskene er at de ikke direkte søker etter lykke. De prøver ikke å oppnå eller skape mer av tilfredshetslykken eller engasjementlykken. Det er mer som at lykken er et biprodukt av hvordan de lever livet sitt. Det å søke etter selve lykken for å bli lykkelig kan faktisk se ut som å virke mot sin hensikt. Så hvordan kan du da bli lykkelig?

Det å bli lykkelig ser ut til å avhenge av tre hovedelementer:

- Å være god mot deg selv. Det å ta vare på deg selv, din fysiske og psykiske helse er en forutsetning for å bli lykkelig. Bli bevisst på deg selv og kjenn etter hva du trenger, hva du liker, og hva som gir deg glede. Å ha et behagelig liv handler også om å ha et godt forhold til fortiden (ved takknemlighet og tilgivelse) for å vite hvordan man skal håndtere vanskelige følelser i nåtiden. Framtiden blir dermed lettere å se på med håp og optimisme. Alle har vi både sterke og mindre sterke sider, og det er viktig å vite når du trenger å koble av og gi deg selv omsorg. Slik blir du også i bedre stand til å ta vare på de rundt deg.

- Å være god mot andre. Ta vare på menneskene rundt deg, på de som er viktige for deg. Det er kvaliteten på forholdet som er avgjørende, ikke hvor mange venner du har. Det å være god mot andre, bidra til andres lykke, vise omsorg, toleranse og altruisme gir et meningsfullt liv. Bruk tid på gode venner og familie, og vær en aktiv del av samfunnet du lever i.

- Å gjøre det du er god til. Gjør mer av det du liker å holde på med. Bruk dine sterke sider, ferdigheter og kreativitet på det som gir deg glede og energi. Bruk mer av din visdom, kunnskap, rettferdighet, kjærlighet og integritet. Gjør rett og slett mer av det som gjør deg glad. Dette gir deg også mer overskudd i hverdagen.

Disse tre hovedelementene gir et grunnlag for å bli lykkelig. Det er altså mange ting man kan gjøre for å oppleve mer lykke i livet. Flere av disse temaene skal vi se på videre, som selvomsorg, aksept, flyt, blomstring, relasjoner, selvfølelse, tanker og følelser. Det er også lov å kommer med ønsker om ulike tema. Kommentarer eller spørsmål blir også satt stor pris på.

Nå først har vi lyst til å gi deg en utfordring:

Et tankeeksperiment:

Tenk deg at du har et halvt år igjen å leve. Hva ville du ha gjort, og hvordan ville du ha brukt disse seks månedene?

- Hvem ville du ha vært sammen med?

- Hvem og hva ville du ha brukt tiden på?

- Hvilke steder ville du besøke, både nye og gamle?

- Hva ville du sluttet å gjøre?

- Hva ville du ha gjort mer av?

- Hva ville du ha ønsket eller hatt behov for å gjøre før du kunne ha funnet ro og fred?

Følg oss på sosiale medier:

Referanser:

bottom of page