top of page

La Psyken blomstre

Du skal ikke behøve å være definert som pasient, bruker, klient eller helsetjenestekunde for å kunne motta nyttig informasjon om psykisk helse. 70-75% av befolkningen befinner seg til enhver tid utenfor disse gruppene, altså uten rett til psykisk helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (DPS, psykiatri) eller med tilbud fra primærhelsetjenester (fastlege og andre kommunale tjenester). Det betyr på ingen måte at fokus på å fremme, lære og utvikle gode mentale strategier er uviktig eller unyttig.

Psykologisk Tankeverksted vil jobbe for å gi informasjon om gode strategier for å ivareta den psykiske helsen uansett hvor man befinner seg på skalaen

bottom of page