top of page

Hvor bør terskelen ligge?

Å gjøre en bevisst innsats med egne tanker og følelser er sunt for alle, ikke bare for de med en diagnose. Dessverre er det meste av den beste informasjonen forbeholdt gruppen med konkrete symptomer nok til å utløse mistanke om en eller annen mulig kategori av psykiske vansker. Om terskelen er høy eller lav for å få tilbud om terapi, spiller for så vidt ingen rolle. Det settes fortsatt en grense et eller annet mer eller mindre vilkårlig sted, gjerne der helsebudsjettet for den aktuelle styringsmyndighet ikke lenger strekker til. Det finnes også vitenskapelige, gode resonnementer for å sette grensen der den er, men disse er av større teoretisk betydning enn praktisk.

Vi i Psykologisk Tankeverksted mener at kunnskap og informasjon bør være åpent tilgjengelig, og vil jobbe for å publisere flere av våre refleksjoner som ellers bare ville kommet fram i terapi.

bottom of page